Fuzhou Qingzheng International Co Limited

Tel: +86-591-2638-2389

WhatsApp: +86-180-5028-1843

Email: support@thetrendybay.com

Add: A05, 4th FL, BLDG #17, Juyuanzhou Park, No. 618 Jinshan Ave. Cangshan, Fuzhou, China 350028

DROP US A LINE